Behöver Du hjälpmedel?

Behöver Du hjälpmedel ska Du ta kontakt med sjukgymnast eller arbetsterapeut i Din kommun.
De gör en bedömning av Ditt behov och ser till att Du får rätt hjälpmedel.
Använd menyn till vänster för att hitta länken till Din kommuns hemsida.Aktuellt

Problem med telefonin
Vi har problem med telefonin efter byte av telefonoperatör. Ärendet är felanmält. Det finns ännu ingen prognos på när felet ska vara tillrättat.

2018-03-20