Behöver Du hjälpmedel?

Behöver Du hjälpmedel ska Du ta kontakt med sjukgymnast eller arbetsterapeut i Din kommun.
De gör en bedömning av Ditt behov och ser till att Du får rätt hjälpmedel.
Använd menyn till vänster för att hitta länken till Din kommuns hemsida.Aktuellt